• Pradžia
  • Apžvalgos
  • Kavinėje, kuri turėjo garbės ruošti pietus V. Adamkui, pasijutome lyg nublokšti 40 metų atgal